icon-wonen-bij-met-cirkel-v2

Wonen in Hof van Dumont

Hof van Dumont is bedoeld voor actieve senioren die nog volop in het leven staan. Mensen die gesteld zijn op hun zelfstandigheid en hun eigen woning, maar het ook fijn vinden om onderdeel te zijn van een kleinschalige gemeenschap. Domi Vivere combineert de vrijheid en het comfort van een eigen appartement met de gezelligheid en steun van samen leven in een kleine gemeenschap.

Het Woonhof

Het woonhof, van oorsprong een middeleeuwse bouwstijl, bestaat uit een aantal woningen gegroepeerd rondom een gezamenlijke binnentuin. Deze beschutte manier van wonen heeft zijn waarde in de loop der tijd bewezen. Ook uit sociaal oogpunt is het een interessant model, omdat de woonomgeving contact faciliteert en betrokkenheid bij elkaar stimuleert.

Niet voor niets noemde vml. Rijksbouwmeester Floris Alkemade deze bouwstijl een geslaagd voorbeeld van bouwen voor een vergrijzende samenleving waarin ouderen volop mee kunnen blijven doen. Met Domi Vivere geven we een eigentijdse invulling aan dit ontwerp en tillen we het woonhof naar een hoger plan.

artist-impression-binnentuin-vierkant
sfeerbeeld-service-inzet-01

Services

Wij geloven in langdurige betrokkenheid. Dus zetten we niet alleen een gebouw neer, maar doen we er alles aan om te zorgen dat dat gebouw ook in de toekomst blijft functioneren zoals de bedoeling is: gastvrij en uitnodigend. Een plek waar bewoners, buurtgenoten en zorgverleners graag vertoeven. Beheer, service en hospitality vormen daarvoor belangrijke bouwstenen.

De beheersorganisatie is direct vanaf de bouw betrokken bij een nieuwe locatie. Elke locatie heeft een eigen ‘hofmeester’. Iemand die als aanspreekpunt fungeert, een oogje in het zeil houdt en eventuele klachten en problemen snel en adequaat verhelpt. Voor technisch beheer en service hebben we een eigen technische dienst. Bewoners kunnen bij problemen o.a. gebruik maken van een app waarmee men in tekst en beeld kan communiceren met onze organisatie. Afhankelijk van de vraag wordt er binnen 24 uur actie ondernomen.

Zorg

Leven in een woonhof is eigenlijk leven zoals je altijd gedaan hebt en ook graag wil blijven doen als je ouder wordt: vanuit eigen regie en met oog voor anderen. En met de zekerheid dat jij op jouw beurt op anderen kan rekenen, mocht dat nodig zijn.

Om het zorg-voor-elkaar-principe met succes in praktijk te brengen, houden we bij het samenstellen van de woongroep rekening met de leeftijdsopbouw.

Het streven is gericht op een diverse groep mensen die iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Zo bouwen we aan een hechte leefgemeenschap met een gezonde dynamiek.

En als het echt niet meer gaat, kunnen we professionele hulp organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg of wijkverpleging. Alles wat nodig is, is in het woonhof binnen handbereik. De woningen zijn levensloopbestendig en maximaal ingericht op minder-validen. Ook als je iets gaat mankeren, kun je hier dus blijven wonen. Een prettige gedachte.

Overzichtsfoto

voorbeeldplattegrond van een woning

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van dit unieke concept.