doelgroep-icon-gemeenten-met-cirkel

voor gemeenten

Een seniorenwoning bouwen? Dat is niet zo moeilijk. Maar eentje die echt iets toevoegt, dat is een ander verhaal. En dat is precies waar het bij Domi Vivere om draait. Onze woningen zijn veel meer dan alleen een dak boven het hoofd. Het woonhof is een innovatieve woonvorm voor actieve mensen in hun derde levensfase. Een concept dat in alle opzichten aansluit bij hun behoeften en die van gemeenten.

voor-gemeenten-achtergrond-koppel-problemen
langdurige-betrokkenheid-v3
voor-uw-gemeente
voor-gemeenten-achtergrond-vrouw-wandelstok

Achtergrond

Nederland vergrijst in hoog tempo. Het beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een mooi streven, maar dat moet dan wel kunnen. Helaas is er een schreeuwend gebrek aan woningen voor het groeiend aantal senioren. Het aanbod is beperkt en sluit vaak niet aan bij de wensen en behoeften.

Met name mensen in de middenhuur vallen tussen wal en schip. Omdat goede, betaalbare alternatieven ontbreken, blijven ze vaak in hun eigen huis wonen, terwijl ze eigenlijk toe zijn aan iets wat beter past bij hun nieuwe levensfase.

Dat is een serieus probleem, zowel uit oogpunt van doorstroming als van eenzaamheid. Zeker onder 75-plussers neemt het aantal alleenwonende en eenzame senioren snel toe. Het bouwen van ‘zomaar’ een seniorencomplex lost dit probleem niet op. Het woonhof van Domi Vivere doet dit wel.

Concept

De kracht van Domi Vivere is dat het een concept is. Alle onderdelen zijn van tevoren goed doordacht en samengesmeed tot een krachtig geheel. Doordat het plan op hoofdlijnen vastligt, kan de uitvoering snel geregeld worden. We realiseren het woonhof graag in een woonwijk, dichtbij voorzieningen die voor onze doelgroep van belang zijn.

Afhankelijk van de kavel bestaat een woonhof uit 25 tot 30 zelfstandige seniorenwoningen (meestal in 2 lagen), gegroepeerd rondom een ruime binnentuin en een gezamenlijke tuinkamer. De kleinschalige opzet zorgt ervoor dat alle bewoners elkaar kennen, wat leidt tot oog en zorg voor elkaar.

artist-impression-binnentuin-vierkant

Langdurige betrokkenheid

Wij geloven in langdurige betrokkenheid. Dus zetten we niet alleen een gebouw neer, maar doen we er alles aan om te zorgen dat dat gebouw ook in de toekomst blijft functioneren zoals de bedoeling is: gastvrij en uitnodigend. Een plak waar bewoners, buurtgenoten en zorgverleners graag vertoeven.

Beheer, service en hospitality vormen daarvoor belangrijke bouwstenen. De beheerorganisatie is direct vanaf de bouw betrokken bij een nieuwe locatie. Toekomstige bewoners en omwonenden worden goed en tijdig geïnformeerd over de plannen. Dat vertaalt zich in betrokkenheid en een stevig draagvlak.

Domi Vivere ook in uw gemeente?

Indien u interesse heeft om een locatie van Domi Vivere in uw gemeente te verwelkomen plannen we graag vrijblijvend een afspraak.

Wij richten ons op plaatsen vanaf circa 10.000 inwoners, waarbij voor een volwaardig woonhof minimaal een perceel van 2.000 m2 benodigd is. Bij voorkeur dichtbij voorzieningen die voor onze doelgroep van belang zijn. Vanwege het specifieke karakter kan dit doorgaans zowel binnen een maatschappelijke, als binnen een woonbestemming.

domi-vivere-header-wonen-bij-v06
voor-uw-gemeente

in de media

In januari 2020 heeft de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ onder leiding van oud-minister Wouter Bos een baanbrekend rapport gepresenteerd : ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies.’ Hierin wordt o.a. geadviseerd om ruimte te bieden aan nieuwe, innovatieve woonvormen voor senioren. Onderstaand kunt u het gehele rapport, de samenvatting en/of de infographics downloaden.

 • null
  Klik hier om het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies.’ te bekijken.
 • null
  Klik hier voor het artikel van de NOS: ‘Advies: veel meer bouwen voor ouderen.’
 • null
  Klik hier voor het video-fragment uit het 8-uur-journaal waarin Wouter Bos reageert op het uitbrengen van zijn rapport.

De belangrijkste voordelen

 • Seniorenwoningen met alle aanpassingen t.b.v. mindervaliditeit
 • Qua huurniveau bestemd voor een uiterst brede doelgroep
 • Snelle realisatie mogelijk vanwege solide, slagvaardige (bouw-)partners
 • Flexibel qua invulling bij een perceelgrootte van ca. 800 – 8.000 m2 met maatschappelijke bestemming
 • Door grotendeels off-site te bouwen zeer stikstof-arm
 • Vooruitstrevend m.b.t. techniek en milieu : o.a. ‘nul-op-de-meter’ en uitgekiende domotica waaronder gezamenlijke camerabewaking
 • Buur als mantelzorger, professionele zorg door lokale thuiszorgorganisaties
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Verhuur- en beheerorganisatie met een sterk hospitality-karakter

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van dit unieke concept.